۰۳ تیر ۱۳۹۸ ~ دیدگاه‌ها برای مراسم تقدیر از استاد نوراله نریمانی(نیرن)به پاس یک عمر فعالیت ارزشمند فرهنگی و ادبی بسته هستند

مراسم تقدیر از استاد نوراله نریمانی(نیرن)به پاس یک عمر فعالیت ارزشمند فرهنگی و ادبی

دیدار با جناب دکتر مجمد جواد کولیوند

دیدگاه ها بسته شده اند.