مقاله ای در رابطه با گروه آموزشی ارتباطات

امروزه یادگیری زبان انگلیسی نقش مهمی را در زندگی ما دارد. عوامل زیادی موجب موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی میگردد. در این مقاله کوتاه عوامل موثر در موفقیت یک موسسه بررسی می شود. این عوامل شامل دانش کافی و تجربه مدرس با نقش مدیر، محیط آموزشی مناسب، ارزیابی مداوم زبان آموز، متریال مناسب در موسسه …

روز

The Perfect Gifts,Small Gift Earrings ,Bracelet,Necklaces ,Charms, RiNG “; The Perfect Gifts ,fashion and popular,Women’s Accessories,Earrings ,Bracelet,Necklaces ,Charms, RiNG ,Best Silver Jewelry ,Cheap gift, Cheap Jewelry ,Special Offer Gift .To friend , To me ,Give it to her . Abcdef shop, The Best Choice

عیاران

عیاران      پیش از اسلام، خاورمیانه، مکتب فتوّت یا جوانمردی مردانی را پرورش داد که آنان را جوانمردان یا اهل فتوت خواندند. آئین جوانمردی شامل مرّوت، ایثار، فداکاری، یاری مظلومان و بی پناهان، شفقت به خلق، وفای به عهد و بالاخره خود شکنی بود و تمامی این خصوصیّات بعدها درتصوف به صورت صفات ممتاز انسانهای …

رابین هود

   رابین هود    رابین هود یک شخصیت داستانی و کهن – الگو در فرهنگ فولکلور انگلیسی می باشد و ریشه ی آن، به سده های میانی بازمی گردد. در فرهنگ عمومی، رابین هود نماد حق‌طلبی، ستیز با ستم و بخشش دارایی‌های ستمکاران به مردم نیازمند و دردمند است.             تا کنون فیلم‌های پویا نمایی …