دیدار با استاد محمدحسین کتابچی (علومی تبریزی)

استاد علومی تبریزی

بیا این گفتگوها را زِ دلها یکسر اندازیم
بدست آریم جانانی و در پایَش دراندازیم

اگر حافظ، کمندِ گفته را بر آسمان افکند
دَم از مولا گرفته، ما از آن بالاتر اندازیم

اگر او گل برافشانَد و مِی در ساغر اندازد
بیا ما در لبِ دریای کوثر لنگر اندازیم

اگر او خوش غزل خواند به بانگ مطرب مجلس
به سازِ نغمه ما هم شیخ را از منبر اندازیم

زِ آوازِ جوانمردان، جهان را با خبر سازیم
زِ فریادِ فتوّت، شورش و غوغا دراندازیم

طریق بندگی آلوده شد از فتنهء جاهل
رسوم کهنه را از صفحهء گیتی براندازیم

“علومی” را غرض، زین گفته ها دیدار دلدار است
پس از دیدن، قلم را بشکنیم و دفتر اندازیم

 

دیدار دکتر ایزدبین

You may also like...

Popular Posts